CENNÍK

Základná sadzba: 0,60 €/km

 

Štartovné sadzba: 0,40 €/km

Gem. Poloma – od 4,90€/km

Rož. Bystré – od 4,90€/km

Lipovník – od 4,90€/km

Štítnik – od 7,90€/km

Jablonov n.T. od 9,9€/km

Dobšiná  - od 14,90€/km

Revúca – od 25,00€/km

© 2017 - Created by GRAFFWORKS